SC Susteren

Prettige bijeenkomst bestuur met klankbordgroep

Sinds de ledenvergadering van 2016 is een klankbordgroep opgericht om enkele malen per jaar bij elkaar te komen. Met als doel om vanuit het bestuur en vanuit de klankbordgroep grote thema's te bespreken die op dat moment of in de toekomst gaan spelen. Van beide kanten ervaren we het als prettig, al hopen we samen dat de groep (met nu 4 leden) nog gaat groeien.

Op maandag 5 november zijn we bij elkaar gekomen voor de eerste meeting van dit seizoen. Vanuit het bestuur zijn de volgende zaken toegelicht:

  • Kantinezaken
  • Invulling jeugdzaken
  • Feest op 16-17-18 juni
  • Vooruitblik op jaarvergadering
  • Nieuwe sponsoren

Ook de klankbordgroep bracht enkele onderwerpen aan bod die door het bestuur werden omarmd. Sommige hiervan zijn praktische zaken die gelijk toegepast kunnen worden. Andere zijn lange termijn aandachtspunten die op de agenda van het bestuur worden gezet.

Het was een prettige bijeenkomst, met helaas nog te weinig mensen. Op dit moment maken Chris van Thoor, Rob Lumens, Luuk Fiddelers & Wilfried Visser deel uit van de groep. Graag zien we de groep groeien, zodat er een mooie afspiegeling ontstaat van al onze leden / teams. Mocht je interesse hebben, dan kun je een bestuurslid hierop aanspreken of even een mailtje sturen naar info@scsusteren.nl.

Het bestuur

Gesprek laden