SC Susteren

Bijeenkomst jeugdtrainers en -leiders op 15-11

Bij deze plaatsen we de bijeenkomst op donderdag 15 november a.s. aanvang 19.30 uur nog een keer op de site.

Aan het woord komen onder andere onze jeugdcoördinatoren, de technische staf en leden van het algemeen Bestuur.

De agenda is als volgt:

  1. Opening en vaststelling agenda.
  2. Toelichting op de agenda en de aanleiding/bedoeling van deze bijeenkomst; door vz.;
  3. Toelichting op het VOP; door Noud van Neer;
  4. Rol van dhr. Jan Lauers; toelichting door Jan;
  5. Organisatie en taakverdeling taakgebied Voetbalzaken; toelichting door Jos Wackers i.s.m. Maurice Queis;
  6. Samenstelling en taakverdeling Algemeen Bestuur; korte toelichting door de vz.
  7. Algemeen Beleid, toekomst; korte toelichting door de vz.;
  8. Bezetting jeugdbegeleiding/jeugdtrainers en vacatures; allen/discussie.
  9. Rondvraag en sluiting.

Na afloop informeel samenzijn met borrel.

Jullie aanwezigheid bij deze bijeenkomst wordt op prijs gesteld.

Gesprek laden