SC Susteren

Wedstrijd & Nieuwjaarsreceptie afgelast

Home > Media > Nieuws > Wedstrijd & Nieuwjaarsreceptie afgelast

Wegens de zeer slechte weersomstandigheden is gekozen om de wedstrijd en de nieuwjaarsreceptie niet door te laten gaan.

De wedstrijd tegen EHC stond om 18.30 gepland, maar gezien de gevallen sneeuw is het niet mogelijk om op het kunstgrasveld te voetballen. In verband met de ijzel, de gladheid en het advies om niet de weg op te gaan, heeft het bestuur besloten om de nieuwjaarsreceptie te verplaatsen naar vrijdag 13 januari. Op die datum zal ook de jaarvergadering plaatsvinden.

De agenda voor de jaarvergadering staat hieronder beschreven.

1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering van 28 oktober 2015.

3. Vaststelling van het jaarverslag.

Een exemplaar van dit verslag zal ter vergadering worden uitgereikt.

4. Financieel jaarverslag.

Ter vergadering zal de nodige toelichting worden verstrekt.

5. Begroting.

Ter vergadering zal de nodige toelichting worden verstrekt.

6. Bestuursverkiezing.

7. Vaststelling nieuwe verenigingsstatuten.

8. Verkiezing kascontrolecommissie.

9. Vestiging recht van opstal gebouwen sportpark.

10. Ontwikkelingen binnen onze vereniging.

11. Mededelingen, rondvraag en sluiting.

Gesprek laden
Gesprek laden