SC Susteren

Update over "Rubbergranulaat" door gemeente, KNVB & RIVM

Home > Media > Nieuws > Update over "Rubbergranulaat" door gemeente, KNVB & RIVM

Na de uitzending van Zembla over de gezondheidsrisico's van het spelen op rubbergranulaat is er veel onzekerheid ontstaan. Niet alleen bij bezorgde ouders en spelers, maar ook bij ons in het bestuur. In dit artikel delen we de informatie met jullie die wij van verschillende instanties ontvangen hebben. Vanavond komen we met het bestuur bij elkaar om het over de kwestie te hebben.

De gemeente Echt-Susteren heeft ons gelijk geïnformeerd over de actuele zaken en houdt ons ook in de toekomst op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Vandaag nog hebben we een laatste update gekregen die we graag met jullie delen.

------

De pers heeft vandaag aan de gemeente Echt-Susteren onderstaande vragen gesteld naar aanleiding van de reportage van Zembla over de vermeende schadelijke gevolgen van rubbergranulaat op kunstgrasvelden voor de volksgezondheid:
- Hebben wij velden in de gemeente met de vermeende ‘giftige’ korrels?
- Hoeveel velden?
- Waar liggen die velden?
- Hebben de ontwikkelingen invloed op de wedstrijden dit weekend?


Wij hebben hier als volgt op gereageerd:
In onze gemeente is medio 2015 een kunstgrasveld in sportpark Suëstra in Susteren aangelegd. Dit veld is voorzien van een infill met een SBR rubbergranulaat, afgestrooid met kurk. Dit veld voldoet aan de huidige (landelijke) normen en richtlijnen zoals deze bij de gemeente, en binnen de BSNC (Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek) bekend zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft verklaard dat er op dit moment geen aanwijsbare redenen zijn voor schadelijke gevolgen van het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden voor de volksgezondheid. Er is op basis van deze verklaring geen reden om het kunstgrasveld in Susteren wegens vermeende gezondheidsrisico’s uit de roulatie te nemen. Nadere ontwikkelingen en berichtgeving hieromtrent worden uiteraard op de voet gevolgd.

-----

In de reactie van de Gemeente Echt-Susteren wordt gerefereerd aan een verklaring van het RIVM. Ook zij hebben ons ingelicht en dit was hun reactie.

-----

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

-----

Vandaag reageerde Minister Schippers voor de camera van de NOS. Daarin zegt ze dat er nauw contact is met het RIVM. Letterlijk zegt ze: "En we hebben meer bewijs dat barbecueën gevaarlijk is voor de gezondheid."

Desalniettemin is ze zelf ook moeder en heeft ze het RIVM opdracht gegeven om nog voor het einde van het jaar met resultaten te komen uit dit lopend onderzoek. Nog eerder dan het onderzoek dat de Europese commissie voltooid omstreeks februari 2017. "Intussen moeten kinderen gewoon lekker blijven sporten, want dat is ongelofelijk belangrijk".

Vanavond praten we met het bestuur over de kwestie en zullen we alle bronnen op tafel gooien. Op zeer korte termijn zitten we met wethouder Frische samen om te kijken hoe we hier op vooruit kunnen lopen. Zodra we meer weten, zullen we dit uiteraard met jullie delen.

Het Bestuur


Gesprek laden
Gesprek laden