SC Susteren

Is een kunstgrasveld gevaarlijk?

Home > Media > Nieuws > Is een kunstgrasveld gevaarlijk?

Vanavond zal op NPO 2 om 21.00 het televisieprogramma Zembla aandacht besteden aan het wel en wee van een kunstgrasveld. Met de titel "Gevaarlijk Spel" richt het onderzoek zich vooral op de vraag of belanghebbenden wel goed en eerlijk geïnformeerd worden over de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden met rubberkorrels.

Het nieuwsitems handelt zich met name over de gezondheidsrisico's bij kunstgrasvelden welke zijn ingestrooid met een rubbergranulaat. Bij ons nieuw aangelegde kunstgrasveld is eveneens dit rubbergranulaat onder Milieukeur aangebracht in combinatie met een percentage kurk. Vanwege de media-aandacht die het programma zal krijgen en vanwege de onzekerheid over het zogenaamde rubbergranulaat zijn we door de gemeente ingelicht over de situatie.

Wat is rubbergranulaat?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze wijze hergebruikt worden. De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft de rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in heel veel dingen die we elke dag gebruiken, bijvoorbeeld ook in elastiekjes. De stof is recentelijk toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Door de Europese commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Rond februari 2017 worden daar resultaten van verwacht.

Eerder onderzoek
Maar er is al eerder onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RVIM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan, waarbij gebleken is dat de korrels geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM heeft gemeenten en de KNVB toen een positief advies gegeven over het gebruik van rubbergranulaat.

In 2011 is het toezicht op het rubbergranulaat verscherpt door te werken met een keurmerk van Miliekeur. Met dit keurmerk worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder andere over de eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen. Op basis van het rapport van het RIVM en de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd is voor rubbergranulaat gekozen, dat bijna in alle Nederlandse gemeentes wordt toegepast.

Hoe nu verder?
Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt, dat er onacceptabele risico's zijn, dan zullen de eisen in het Milieukenmerk worden aangepast. Zo ver is het echter nog niet, maar we zijn wel benieuwd naar de nieuwe resultaten van het onderzoek.

Het RIVM heeft een document met ons gedeeld met veelgestelde vragen over rubbergranulaat. Dit document is hier te downloaden.


Gesprek laden
Gesprek laden