SC Susteren

Algemeen bestuur

Het Bestuur

Functie ..... Naam
Voorzitter Wim Fiddelaers
Secretaris Jan Ramakers
Penningmeester Ward Schonbrodt
Vicevoorzitter / Voetbaltechnische zaken Maurice Queis
Wedstrijdsecretaris Wilbert Smeets
Accommodatie Leo Hamers
Facility John Janssen
Vicevoorzitter / PR & Communicatie Kevin Hoffmans
Fondsverwerving Jip Leenders
(jeugd)Wedstrijdzaken Roger Beulen
Financiële administratie André Timmermans
Interne Communicatie Peter Versloot


Telefoonnummers kunt u vinden bij het kopje organisatie.